Film: Det glimmande vattnets resa

Det glimmande vattnets resa
– en film om Alstersälvens vattenområde

Följ med på det glimmande vattnets resa – en film om Alstersälvens vattenområde. Filmen finns nu att se här Det glimmande vattnets resa – YouTube

Filmen är producerad av Alstersälvens vattenråd, i samarbete med Karlstads kommun och Helifilm. Projektet har medfinansierats av Havs- och Vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Filmpremiär! Det glimmande vattnets rike – En film om Alstersälvens vattenområde

Ta gärna med släkt och vänner och upptäck en ny sida av vattendragen från Horssjön, Böckelnsjöarna och Mangen i norr, hela vägen ner till utloppet i Vänern vid Alsters Herrgård.

Premiär på Naturum Värmland i Mariebergsskogen, Karlstad

Måndag 18 oktober kl 13.00, därefter rullas kortfilmen på Naturum till och med söndag 23 oktober

Samma vecka kan du på Naturum Värmland också se vår fotoutställning, testa vattenexperiment för barn och lyssna till spännande föredrag. Mer av programmet på Naturum kan du hitta här på karlstad.se/globalakarlstad

Molkomspremiär i Molkoms Folkhögskolas Filmsal

Måndag 25 oktober kl 18.00, 18.20 och kl. 18.40

För att få gott om plats i filmsalen visar vi filmen vid tre tillfällen.

Filmen är cirka 7 min lång och producerad av Helifilm. Projektet och manus har skapats av Alstersälvens vattenråd i samarbete med Karlstads kommun och Helifilm. Projektet har medfinansierats av Havs- och Vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Extra tack till alla statister och markägare som deltagit!

bild från filmen

Nu kan du se vår fotoutställning!

Det glimmande vattnets rike är en utställning med bilder från fototävlingen vi arrangerande under sommaren 2020. Tusen tack till alla fantastiska fotografer för att ni delar era vackra bilder från vattenområdet, en fröjd att se! Också tack till Naturum som hjälp oss med utformningen av utställningen, samt till vattenmyndigheten i Västerhavet som hjälp oss med finansiering.

Varmt välkomna in i det glimmande vattnets rike!

Plats: Naturum Värmland, Mariebergsskogen Karlstad

 

Fotoutställning till och med 19 september!

Gapern

Solnedgång i Gapern en ljuvlig sommarkväll med en trana som just flyger förbi. Foto: Sara Gustavsson Juni 2020.

Alstersälvens fototävling under sommaren 2020 blir en utställning på Naturum från 15 juli* till och med 19 september!
Vi har sett fram emot detta länge och är så glada att snart kunna öppna dörrarna och visa er utställningen.

Varmt välkomna!

* Datumet kan förskjutas om vissa restriktioner gällande begränsningar av antal personer på museet inte lyfts i tid.

Hitta till Naturum:

Välkomna till årsmöte!

Alstersälvens vattenråds årsmöte torsdagen den 27 maj, kl. 10-12

Utifrån rådande omständigheter anpassar vi även detta årsmöte till ett digitalt möte, men covid-pandemi till trots har vi mycket pågång från vattenrådet och det får ni en inblick i under årsmötet!

Anmälan:
Alla med intresse för vattnet i området är välkomna att delta på årsmötet. För att delta vill vi helst att du anmäler dig senast den 25 maj till sofia.hallerback@karlstad.se. I din anmälan, skriv för- och efternamn och om du eventuellt är representant från en annan organisation eller verksamhet. Därefter kommer en teams-länk skickas ut och du har möjlighet att delta på mötet digitalt.

Medlemskap:
För medlemskap i vattenrådet 2021 ber vi dig att fylla i följande enkät: Länk till enkät för medlemskap 2021 

Handlingar till årsmötet:
Inbjudan årsmöte Alstersälvens vattenråd 2021

Dagordning årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Aktivitetsplan o budget 2021

Förstaplats Alstersälvens vattenråds fototävling 2020 ungdomsklassen. Det är sjön Alstern som är fotad 19/8 2020 i soluppgången. Foto: Saga Dahlstedt.