Årsmöte – Molkoms bruk och Molkomsälven

Välkommen på årsmöte 22 maj 2024

Förra årsmötet blickade vi utanför vårt avrinningsområde när vi besökte Jan Bengtssons våtmark i Östanås. I år är vi tillbaka i vårt avrinningsområde igen, planen är att besöka Molkoms bruk och Molkomsälven för att se den nya turbinen och fisktrappan samt restaurering kring Molkomsälven.  

Tider och upplägg:

Kl. 12.00 Vi möts vid Annsogrillen i Molkom för lunch (Kyrkvägen 3, 655 60 Molkom)

ca. 13.00 Besök Molkoms bruk samt fisktrappa

14.30 Årsmöte

Anmälan:

Skicka din anmälan senast 14 maj till ida-lis.rundin@karlstad.se och ange eventuell specialkost.  

 

Lånad av Molkomssjöns fiskeområdesförening

Handlingar till årsmötet

Nedan finns förslag till handlingar från styrelsen till årsmötet:

Dagordning årsmöte 2024

Aktivitetsplan o budget 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Valberedningens förslag för Alsterälvens vattenråd 2024

Bokslut 2024

Varmt välkommen både till dig som är nyfiken på vattenrådet och till dig som deltagit tidigare!

/Styrelsen i Alstersälvens vattenråd

TÖMMA, TVÄTTA, TORKA

töm, tvätta, torka för att undvika spridning av invasiva arter

Tips på hur du minskar spridningen av främmande arter i våra vatten

 

Igår var vi på Länsstyrelsen i Värmland och fick lära oss om invasiva arter och Skarv.

Invasiva arter

Erika Karlsson berättade om invasiva arter för oss. Vi har i dagsläget 5 olika invasiva arter i våra värmländska vatten; signalkräfta, smal och vanlig vattenpest, ullhandskrabba samt sjögull. De finns inte i alla vatten men de har alla möjlighet att spridas om vi inte är vaksamma! Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att minska spridningen av främmande arter genom att tömma, tvätta och torka den utrustning som flyttas mellan sjöar och vattendrag! Skylten med information om töm, tvätta och torka kommer att sättas upp vid några av våra sjöar, men om ni ser behov på fler ställen så säg till så fixar vi fler skyltar!

Läs mer om hur du undviker att sprida invasiva arter här: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/djur/invasiva-frammande-arter.html 

Skarv

Vi fick även information av Dan Magnsbo om skarv under mötet. Vi fick lära oss att vi har två olika sorters skarv i Vänern, Atlantstorskarven och Mellanskarven . Atlanstorskarven kan ses under vintern men tillbringar den mesta tiden vid havet och Mellanskarven som är den som häckar i våra områden. Skarven flyger upp till 6 mil för att fiska, så många av våra sjöar kan få besök även om de inte häckar på platsen. Mellanskarven bygger risbon i träd på små öar. Deras avföring är starkt frätande vilket gör att träden dör. Efter några år går det inte längre att bygga bon i träden, då har de bon på marken några år innan de flyttar till en ny ö. För oss kan dessa öar se spöklika ut men det leder till en förnyelseprocess där örter och blommor tar över ön, när den inte längre skuggas av träd. Öarna blir bra ställen för pollinatörer och andra fåglar flyttar dit som föredrar kala fågelskär.

Att vi ser fler skarvar vid våra mindre sjöar nu kan bero på att havsörnen kommit tillbaka! Havsörnen äter Skarvungar vilket gör att skarven söker sig till nya platser när ett havsörnsbo byggts i närheten av deras häckningsplats. Skarven kan anses besvärande men den har en viktig funktion i vår skärgård. I diskussioner kan skarven framhävas som invasiv men både Havs och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket anser att den är en naturlig art i Sverige. Det pågår just nu ett arbete för att ta fram en förvaltningsplan för hur vi ska hantera skarven och denna planeras att vara klar till hösten 2024.