Alstersälvens vattenråd

Alstersälvens vattenråd är en ideell förening som bildades 2014. Vattenrådet är ett samverkansorgan i vattenrelaterade frågor för olika aktörer inom Alstersälvens huvudavrinningsområde. Till vattenrådet är att som är intresserade av vattnet i Alstersälvens avrinningsområde välkomna. Vi verkar tillsammans för en hållbar utveckling av våra sjöar och vattendrag – föreningar, privatpersoner, företagare och kommun.

Mål för vattenrådet är att:

  • Bidra till ett helhetsperspektiv för Alstersälvens vattentillgångar
  • Skapa lokal förankring och delaktighet i vattenvårdsfrågor i avrinningsområdet
  • På avrinningsområdesnivå medverka till att förverkliga målsättningen i vattenförvaltningen, som grundas på EU´s vattendirektiv

Bild från ett vattenrådsmöte vid Naturum 2020.

Vill du vara med och verka för vattnets värden i detta område?

Ta kontakt med oss i vattenrådet!

Kontaktpersoner:

Peter Outzen – Ordförande
mail:peter.outzen3@gmail.com

Sofia Hallerbäck – Sekreterare
mail:sofia.hallerback@karlstad.se

 

Vanliga frågor

VAD ÄR ETT VATTENRÅD

Ett vattenråd är en ideell förening som ger lokal delaktighet i vattenfrågor. Vattenråd kan delta i och påverka myndigheters planerings- och åtgärdsarbete för att uppnå god vattenstatus i avrinningsområdet. Vattenråd kan också samarbeta med Vattenmyndigheten kring EUs ramdirektiv för vatten.

Var finns föreningen

Föreningen verkar inom Alstersälvens avrinningsområde och varierar mötesplats inom området. 

När startade föreningen

Föreningen startade som en avknoppning från Klarälvens vattenråd 2014.

VAD GÖR FÖRENINGEN

 Som vattenråd söker vi bidrag för olika projekt, vi arrangerar möten och informationstillfällen. 

hur kommer jag i kontakt med föreningen?

Det finns flera sätt att kontakta föreningen.
Mejladress: info@alstersalven.se

Kontaktpersoner:

Peter Outzen – Ordförande
mail:peter.outzen3@gmail.com

Sofia Hallerbäck – Sekreterare
mail:sofia.hallerback@karlstad.se

Hur blir jag medlem i föreningen?

Det är gratis att bli medlem i föreningen. Som medlem får du inbjudan till möten, information om vattenrådets verksamhet. Du kan delta i vattenrådets arbete med olika typer av projekt. 
Kontakta: info@alstersalven.se