Dokumentarkiv

Information om vattnet i området

Tillstånd i vattnet

Beskrivning av recipientprovtagning från Karlstads kommun: Recipientprovtagning i Alstern, Gapern, Molkomssjön och Borssjön – 20201125

Vatteninformationssystem Sverige: viss.lansstyrelsen.se 

Nationell datavärd: https://www.slu.se/institutioner/vatten-miljo/datavardskap/ 

Sveriges vattenmiljö: https://www.sverigesvattenmiljo.se/

Biologi

Publikation om ål: Ål i Molkomsjön 

Biotopkartering av Länsstyrelsen: bilaga-11-alsteralvens-aro

Fiskekartan: https://fiskekartan.se/ 

Kulturmiljö

Publikation om Norum: Norums bruk och herrgård v1.0