Ta del av vattenrådets truminventering!

Vattenrådet har under en längre tid inventerat vägtrummor för att kartlägga vilka trummor som utgör vandringshinder för vattenlevande djur. Praktikanterna Laila Arnesson och Lisa Schyllert hjälpte vattenrådet med sammanställningen.

Exempel på en vägtrumma som är placerad för högt och därav blir ett vandringshinder.

Truminventering_sammanställd 2023

Trumminventering Alserälvens avrinningsområde Excel förklaring

Truminventering_karta Horssjön-Skjutfält

Truminventering_karta Molkomssjön_Gapern

Truminventering_karta Alstern upd. 2023

Truminventering_karta Acksjön-Mången- Böckeln upd. 2023-04-27

20230413 Fältbesök Råbäcken Alsterälvens vattenråd

Bilder – Fältbesök Acksjön

Du hittar även allt material från inventeringarna i vårt dokumentarkiv: http://alstersalven.se/dokument/ 

Det finns medel att söka för att förbättra vägtrummor för att skydda naturvärden, exempelvis NOKÅS bidrag från Skogsstyrelsen. Här kan du läsa mer om NOKÅS: https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/nokas/

Tillsammans för levande vatten!

MVH

Alstersälvens vattenråd