Återkoppling årsmöte 2024 – 10 år som vattenråd 🎉

Återkoppling årsmöte 2024 – 10 år som vattenråd 🎉

Nu är årets årsmöte avklarat där också vattenrådets 10års jubileum firades med goda bullar!

Tack till alla deltagare och extra tack till Stefan och Thomas på Molkoms bruk som tog emot oss på besök!

Vi var 11 personer som deltog i år. Dagen började med lunch på trevliga Annso-grillen i Molkom som passande nog låg precis bredvid Molkoms bruk och fisktrappa som besöktes efter lunch. Där fick vi en guidad tur av Stefan och Thomas Eriksson som äger anläggning och har gjort åtgärderna. Vädret var med oss och vi fick en jättehärlig rundtur där vi fick se alla delar av dammen, kraftverket och fiskvägarna. Det återstår fortfarande lite jobb, som att se till att det kommer vatten i ålyngelvägen, men anläggningen är igång. 

Inloppet till anläggningen och Molkoms älv som går mellan Borssjön och Molkomsjön

Vattenrådet visas runt av Stefan

Dammen och guiden

Fisktrappan där förhoppningsvis många glada fiskar kommer att passera 🐟🐡

Fisktrappan med strömmande vatten och möjlighet till vila

Guiderna Stefan och Thomas samt ordförande Peter och kassör Ulf

Ålyngelväg 🐍

Turbinen

 

Efter rundturen hölls själva årsmötet i Nyeds hembygdsgård. Här hittar ni protokollet för det Protokoll årsmöte 2024 (1)

Övriga handlingar hittar ni här:

 

Årsmöte – Molkoms bruk och Molkomsälven

Tack för 10 bra år och mot ett nytt fantastiskt vattenår!

//Alstersälvens vattenråd

Rapport från Vattenrådens dag i Molkom

Den 27 oktober hade vi nöjet att arrangera Vattenrådens dag i Värmland. Under dagen berörde vi många spännande diskussionspunkter, blandade frågeställningar och åsikter. Mycket att spinna vidare på, inte minst uppföljning av Brians föreläsning om sjön Alstern och hans rekommendationer för framtiden.

vattenråden dag

Brian Huser presenterar under vattenrådens dag i Molkom 2022

Vattenrådens dag på Nyeds hembygdsgård, med sjön Borssjön i bakgrunden.

Punkter från dagen

Presentation om Alstersälvens avrinningsområde: Presentation Alstersälvens avrinningsområde

Visning av filmen: https://www.youtube.com/watch?v=qPwBZvczFes 

Mer om vattnet i Alstersälvens avrinningsområde hittar du här: http://alstersalven.se/alstersalven/

Presentation om projektet Alstern fri från övergödning

Presentation av Brian Huser: Rekommendationer för minskad näringsämnesbelastning och förbättrad vattenkvalitet i Alstern, Brian Huser 2022

Rapporten från Brian Huser om Alstern: Projektrapport Alstern

Brian Huser och Erik Österberg under undersökningar i Alstern under LOVA-projektet Alstern fri från övergödning.

Frågor och svar från Brian om övergödning

 • Kan man skapa syresättning för att minska interngöding?
  • Beror på mineralbalansen i sjön. Viktigt med tillräckligt med järn, annars ger syresättningen ingen bra effekt.
 • Kan man röja vass för bättre vattenkvalitet?
  • Ingen tydlig lösning eller svar kom fram på mötet. Forskning pågår.
  • Vass viktigt för sjöns system, bättre alger, stabiliserar sedimentet. Om vass skörad är det viktigt att det sker vid rätt tid och hanteras på ett bra sett, annars kan de ge motsatt effekt. Skötselplan för vassen är bra att ta fram.
 • Är resultaten för Alstern som du förväntat dig Brian?
  • Trodde det skulle vara mer internbelastning. Att det inte var någon is på sjön en vinter kanske påverkade resultaten det året?
 • Har du liknande projekt som liknar Alstern?
  • Ja, fast alla sjöar är olika såklart. Just nu projekt i Dalarna, två sjöar runt Gagnef.
 • Vem gör vad för att gå vidare?
  • Sandra från LOVA lyfter att söka för åtgärdssamordnare – arbeta med markägare lokalt för att minska läckaget. Utgå från vad lantbrukarna själva vill. Hjälpa i myndighetskontakter. Sandra rekommenderar att vi söker för det. Rekommenderar också för Södra Hyn. 7 november ska vattenrådssamordnare få mer information.
 • Kalkning av vattendragen är väldigt effektivt, men vad händer kopplingen sjö kalkningen och sjö fällning?
  • Att behandla en sjö med kalcium passar inte pågrund av pH nivå. Kan man anänvad kalken på sjön Alstern? Skulle kräva mer kalcium än aluminium och behöver pH 8 eller högre.
 • Klimatpåverkan på Alstern?
  • Oväder kommer hända oftare, men kan inte anpassa t.ex en damm för stora skyfall. Sjön kommer skikas fortare. Ingen is. Utan is så blir bättre på sommaren. Brian skulle gissa att klimatpåverkan gör det sämre.
  • Övergödning kan öka utsläpp av växthusgaser, så är en klimatåtgärd att förbättra sjöar som Alstern.

Diskussionsfrågor

Vattenrådens roll som remissinstans?

 • Viktigt med bred representation i vattenråden. Rekrytera in många olika intressenter är en viktig del för att få in många tankar till råden som remissinstans
 • Syfte är lokal kunskap och förankring till vattenmyndigheten
 • Bra att i vissa frågor göra gemensamma remissvar, t.ex gå samman från vattenråd i Dalsland och Värmland
 • Vissa remisser från myndigheter som vattenmyndigheterna är väldigt omfattande och svåra att hantera. Viktigt att man förstår vad det är för beslut som fattas.
 • Vissa remisser kommer på sommaren och har ofta kort svarstid.
 • Agenda 2030 gäller fortfarande – Gå samman och fråga ”Hur når vi Agenda 2030?” Kan vi skapa gemensamt tryck från vattenråd?
 • Gå via media, insändare, synas?
 • Kan vi samverka nationellt med andra vattenråd? Gå samman?

Hur kan vattenrådens arbete finansernas?

 • Samverkansbidrag från vattenmyndigheten i västerhavet till vattenråden dras in som det ser ut nu.
 • Norsälven tar 1 kr/invånare per avrinningsområde som medlemsavgift från kommunerna, även Klarälven. Kanske kan vara en stabilare och kanske långsiktigare finansiering?
 • LOVA-bidrag och andra bidrag kan vi hitta till specifika projekt, men hur gör vi med det löpande arbetet eller medfinansiering till projekt?
 • Den lokala förankringen är så viktig, särskilt inom vattenfrågor där ansvarsfördelning är fördelad på många aktörer och markägare
 • Ett alternativ är att gå samman med vattenvårdsförbund där det finns? Dalslands kanal/Upperudsälven är ett sådant exempel. Vänern och Gullspångsälven är andra exempel.
 • Vattenråden i grunden ideell förening och därav inget momsavdrag
 • Åtgärdssamordnare för övergödning kan finansernas av LOVA-bidrag och ett bra och beprövat arbetssätt för lokal förankring och stöd mellan markägare och myndigheter. Tyvärr är åtgärdssamordnare idag finansierade med LOVA-bidrag särskilt inriktat på övergödning. Övergödningsproblematiken finns i delar av Värmland och Dalsland, men inte hela.

Hur når vi ut till allmänheten? Hur når vi också yngre deltagare?

 • Alsterälvens dag var lyckad – en fortsättning?
 • Samarbete med skolor? Sportfiskarna har likande dag. Gå samman? LOVA-kanske kan vara med? En dag per skola i avrinningsområdet? Naturskolan?
 • Samverka med andra liknande organisationer?
 • ”En liten bok om vatten” – tips på bok
 • TV? Reklam? Media?
 • Universiteten! Biologi. Uppsats? Projektarbeten? Informera om oss där? Många studenter som letar vad de kan skriva uppsatser om.
 • T.ex Södra Hyn projektet som uppsats? (Klarälven)
 • Karlstads universitet? GIS utbildning? Kommunikation? Studentföreningen Mink?
 • Bra att barn får komma ut och se livet i vatten redan vid grundskolan.
 • Aktivitetsdagar? Fiskevård? Göra en risvase? Få vara med och bidra.
 • Friluftsfrämjandet? Och andra organisationer?
 • Via fiskevårdsområdesföreningar?
 • Viktigt att visa att man inte behöver ha förkunskaper – nyfikenheten
 • Vatten engagerar, särskilt om man själv får vara med och se livet i vattnet eller som det handlar om sin lokala sjö/vattendrag
 • Göra en naturstig? Skyltar?
 • Med mera, men mera, nu kör vi!

Tack!

Tack till länsstyrelsen i Värmland som bistått med finansiering av lokal och mat för dagen.

Tack alla som deltog under dagen för en givande dag!