Återkoppling årsmöte 2024 – 10 år som vattenråd 🎉

Återkoppling årsmöte 2024 – 10 år som vattenråd 🎉

Nu är årets årsmöte avklarat där också vattenrådets 10års jubileum firades med goda bullar!

Tack till alla deltagare och extra tack till Stefan och Thomas på Molkoms bruk som tog emot oss på besök!

Vi var 11 personer som deltog i år. Dagen började med lunch på trevliga Annso-grillen i Molkom som passande nog låg precis bredvid Molkoms bruk och fisktrappa som besöktes efter lunch. Där fick vi en guidad tur av Stefan och Thomas Eriksson som äger anläggning och har gjort åtgärderna. Vädret var med oss och vi fick en jättehärlig rundtur där vi fick se alla delar av dammen, kraftverket och fiskvägarna. Det återstår fortfarande lite jobb, som att se till att det kommer vatten i ålyngelvägen, men anläggningen är igång. 

Inloppet till anläggningen och Molkoms älv som går mellan Borssjön och Molkomsjön

Vattenrådet visas runt av Stefan

Dammen och guiden

Fisktrappan där förhoppningsvis många glada fiskar kommer att passera 🐟🐡

Fisktrappan med strömmande vatten och möjlighet till vila

Guiderna Stefan och Thomas samt ordförande Peter och kassör Ulf

Ålyngelväg 🐍

Turbinen

 

Efter rundturen hölls själva årsmötet i Nyeds hembygdsgård. Här hittar ni protokollet för det Protokoll årsmöte 2024 (1)

Övriga handlingar hittar ni här:

 

Årsmöte – Molkoms bruk och Molkomsälven

Tack för 10 bra år och mot ett nytt fantastiskt vattenår!

//Alstersälvens vattenråd

Återkoppling efter årsmötet

Hej!

Tack alla deltagare på årsmötet och fältbesöken!

Extra tack till vår guide Jan Bengtsson!

Så inspirerande att se lyckade projekt med lokal förankring och med ett tydligt fokus på långsiktighet.

Jan Bengtsson visar våtmarken vid Laddråga

Jan Bengtsson visar våtmarken de nyskapat på sin tomt vid Laddråga. Våtmarken bidrar både med ökad biologisk mångfald, upptag av näringsämnen och rekreationsvärden. ”Barnbarnen åker skridskor om vintrarna”, berättar Jan.

Jan Bengtsson berättar om arbetet med att återskapa hedmark vid Laddråga

Jan berättar om det långsiktiga arbetet med att återskapa hedmark vid Laddråga. ”När blommor återvänder som inte visat sig på flera decennier blir vi rörda av glädje”.

Åhörare vid guidningen

Åhörare lyssnar intresserat under guidningen och Jan får många intresserade frågor.

Jan Bengtsson som guidar vid Östanåsån

Därefter besöker vi Östanåsån och de vandringleder som finns längs ån. Jan visar en graf på att antalet mossarter är hög i närområdet till bäckar.

Östanåsån

Under flottningen flyttades mycket sten ut från vattenfårorna för att minska mängden timmer som fastnade. Östanåsån har flottledsrestaurerats vilket innebär att stenar har flyttats tillbaka in i vattenfåran. Projektet finansierades av Leader (EU) bidrag och projektledes av byalaget i samverkan med Karlstads kommun.

Fältbesök östanåsån

Därutöver är skogen längs Östanåsån skyddad av biotopskydd, som är ett evigt skydd för all framtid. Biotopskydd tecknas av Skogsstyrelsen. Inom skogsområdet låter de skogen falla och död ved vara kvar. Det blå och det gröna hör samman, och träd och löv som faller ner i ån blir mat och gömställen.

Fältbesökt Östanåsån

”Vad ser ni?” frågar Jan Bengtsson och berättar om skogen längs Östanåsån. Skogen är blandad både med avseende på arter och ålder på träd. Här sker en naturlig konkurrens mellan träden, ”kampen om ljuset”.

Äldre affisch från Skogsvårdsstyrelsen

Äldre affisch från Skogsvårdsstyrelsen

Äldre affisch från Skogsvårdsstyrelsen visar på mångfalden i vad man kan göra för mångfalden i skogen. ”Alltid blir någon glad”.

 

Deltagarna på årsmötet hälsar vid våtmarken i Laddråga

Deltagarna under dagen!

Protokoll från årsmötet: Protokoll årsmöte 2022

Mer information om årsmöte och handlingarna: Årsmöte – våtmark och restaurering

 

Inspirerade och redo för kommande projekt säger vi – Nu kör vi! Häng på!

/Alstersälvens vattenråd

Årsmöte – våtmark och restaureringen i Östanåsån

Välkommen på årsmöte tisdagen den 16 maj

Planen för årets årsmöte är att besöka ett område strax utanför Alstersälvens avrinningsområde och lära oss om våtmarker, restaurering och kantzoner. Vi besöker Östanås i Tjärnälvens avrinningsområde med Örten sjöarna som mynnar till Klarälven. Planen är att besöka Jan Bengtssons våtmark utanför Östanås, vi äter sen lunch och håller årsmöte. Därefter vandrar vi längs Östanåsån och får lära oss om arbetet med restaureringen av Östanåsån och skydd av lövskog längs ån.

Tider och upplägg

Kl. 10.45 Möts vi upp på parkeringen till Älvsbacka kyrka för att samlas i färre bilar
Kl. 11 Vi besöker Jan Bengtssons våtmark och får lära oss om processen från idé till att anlägga och sköta en egen våtmark. Adress: Östanås 403
Kl. 12 Lunch (därav viktigt att anmäla er i tid och ange eventuell specialkost)
Kl. 13-14.30 Årsmöte i ladan i närområdet
Kl. 14.30-15.30 Utflykt längs Östanåsån där vi lär oss om skogsvård, historik och vattenvård i området.

Anmälan:

Skicka din anmälan senast 2 maj till sofia.hallerback@karlstad.se och ange eventuell specialkost.  

Bild från restaurering i Östanåsån och från våtmark vid Laddråga.

Bild från restaurering i Östanåsån (foto: Peter Nilsson) och från våtmark vid Laddråga (Foto: Jan Bengtsson).

Handlingar till årsmötet

Nedan finns förslag på handlingar från styrelsen till årsmötet:

Dagordning årsmöte 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Aktivitetsplan o budget 2023

Kommunal medlemsavgift 2023 förslag

2022 Revisionsberättelse Alstersälvens vattenråd

Varmt välkommen både till dig som är nyfiken på vattenrådet och till dig som deltagit tidigare!

/Styrelsen i Alstersälvens vattenråd

Välkomna till årsmöte!

Alstersälvens vattenråds årsmöte torsdagen den 27 maj, kl. 10-12

Utifrån rådande omständigheter anpassar vi även detta årsmöte till ett digitalt möte, men covid-pandemi till trots har vi mycket pågång från vattenrådet och det får ni en inblick i under årsmötet!

Anmälan:
Alla med intresse för vattnet i området är välkomna att delta på årsmötet. För att delta vill vi helst att du anmäler dig senast den 25 maj till sofia.hallerback@karlstad.se. I din anmälan, skriv för- och efternamn och om du eventuellt är representant från en annan organisation eller verksamhet. Därefter kommer en teams-länk skickas ut och du har möjlighet att delta på mötet digitalt.

Medlemskap:
För medlemskap i vattenrådet 2021 ber vi dig att fylla i följande enkät: Länk till enkät för medlemskap 2021 

Handlingar till årsmötet:
Inbjudan årsmöte Alstersälvens vattenråd 2021

Dagordning årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Aktivitetsplan o budget 2021

Förstaplats Alstersälvens vattenråds fototävling 2020 ungdomsklassen. Det är sjön Alstern som är fotad 19/8 2020 i soluppgången. Foto: Saga Dahlstedt.