Välkommen på årsmöte tisdagen den 16 maj

Planen för årets årsmöte är att besöka ett område strax utanför Alstersälvens avrinningsområde och lära oss om våtmarker, restaurering och kantzoner. Vi besöker Östanås i Tjärnälvens avrinningsområde med Örten sjöarna som mynnar till Klarälven. Planen är att besöka Jan Bengtssons våtmark utanför Östanås, vi äter sen lunch och håller årsmöte. Därefter vandrar vi längs Östanåsån och får lära oss om arbetet med restaureringen av Östanåsån och skydd av lövskog längs ån.

Tider och upplägg

Kl. 10.45 Möts vi upp på parkeringen till Älvsbacka kyrka för att samlas i färre bilar
Kl. 11 Vi besöker Jan Bengtssons våtmark och får lära oss om processen från idé till att anlägga och sköta en egen våtmark. Adress: Östanås 403
Kl. 12 Lunch (därav viktigt att anmäla er i tid och ange eventuell specialkost)
Kl. 13-14.30 Årsmöte i ladan i närområdet
Kl. 14.30-15.30 Utflykt längs Östanåsån där vi lär oss om skogsvård, historik och vattenvård i området.

Anmälan:

Skicka din anmälan senast 2 maj till sofia.hallerback@karlstad.se och ange eventuell specialkost.  

Bild från restaurering i Östanåsån och från våtmark vid Laddråga.

Bild från restaurering i Östanåsån (foto: Peter Nilsson) och från våtmark vid Laddråga (Foto: Jan Bengtsson).

Handlingar till årsmötet

Nedan finns förslag på handlingar från styrelsen till årsmötet:

Dagordning årsmöte 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Aktivitetsplan o budget 2023

Kommunal medlemsavgift 2023 förslag

2022 Revisionsberättelse Alstersälvens vattenråd

Varmt välkommen både till dig som är nyfiken på vattenrådet och till dig som deltagit tidigare!

/Styrelsen i Alstersälvens vattenråd