ALSTERSÄLVENS VATTENRÅD

Vi värnar och vårdar vattnet inom Alstersälvens avrinningsområde

Information om vattnet

Här hittar Du information om sjöarna och vattendragen i området

Projekt

Här hittar Du information om olika projekt som bedrivs av vattenrådet

Dokumentation

Du hittar dokumentation som berör föreningen och Alstersälvens vattenområde i vårt dokumentarkiv

Vi samordnar arbetet med Alstersälvens vattenområde

​Alstersälvens vattenråd bildades 2014. I vattenrådet verkar alla tillsammans som är intresserade av vattnet i Alstersälvens avrinningsområde för en hållbar utveckling av våra sjöar och vattendrag – föreningar, privatpersoner, företagare och myndigheter.

Vill du vara med och verka för vattnets värden i detta område? Ta kontakt med oss i vattenrådet!

Du hittar oss även på Facebook

Nyheter

Årsmöte – Molkoms bruk och Molkomsälven

Välkommen på årsmöte 22 maj 2024 Förra årsmötet blickade vi utanför vårt avrinningsområde när vi besökte Jan Bengtssons våtmark i Östanås. I år är vi tillbaka i vårt avrinningsområde igen, planen är att besöka Molkoms bruk och Molkomsälven för att se den nya turbinen...

TÖMMA, TVÄTTA, TORKA

TÖMMA, TVÄTTA, TORKA

  Igår var vi på Länsstyrelsen i Värmland och fick lära oss om invasiva arter och Skarv. Invasiva arter Erika Karlsson berättade om invasiva arter för oss. Vi har i dagsläget 5 olika invasiva arter i våra värmländska vatten; signalkräfta, smal och vanlig...