Samstorptjärn

Samstorpstjärn

Samstorptjärn en vacker sommardag. Foto: Ingvar Ahlstrand

Sjöns placering

Sjön sträcker sig i nord-sydlig riktning mellan gårdarna Bjurerud och Samstorp. Sjöns nivå över havet är 56,5 meter och den omfattar 0,665 kvadratkilometer. Största djup är 6,7 meter.

Vattenprover och andra mätningar

Bäverkärns fiskevårdsområdesförening genomför vattenprover var fjärde år. Mätningar har gjorts sedan 1968.

Utsläpp från bland annat Skoghallsverken har såklart påverkat halten av kvicksilver i alla sjöar i regionen. Kvicksilverhalten var fortfarande hög i gäddor fram till början av 80-talet. Karlstad kommun utför mätningar av kvicksilverhalten i gäddor ungefär var tionde år. Gäddor från Samstorptjärn lämnades till kommunen på vårkanten 2020.

Från en bit in på 80-talet och framåt har det varit stabila värden i våra egna mätningar av vattenkvalitén i sjön. Det finns hyperit i berggrunden runtomkring sjön vilket leder till bra Ph värden i sjön De uppmätta värdena ligger mellan 7,1 – 7,5. Mätningar visar inte på något utfall av E.coli bakterier och låga värden på koliforma bakterier. Att få en kallsup av vattnet i sjön är således ofarligt. Ytterligare nio analysresultat finns från den senaste provtagningen men de redovisas inte här.

Fiske och aktiviteter

Fisket i sjön är inte öppet för allmänheten. Boende och sommargäster runt sjön kan köpa fiskekort och fiskerättsägare betalar medlemsavgift. Om man har tur kan man fånga följande fiskar i sjön: Abborre, gädda, gös, lake, ål, gärs, sutare, braxen, färna, löja, mört. Vi använder roddbåtar och båtar med elmotorer, vilket är tillåtet. Båtar som används i andra sjöar får inte läggas i Samstorptjärn. Sommarens största begivenhet är fiskefest och fisketävling som infaller tredje lördagen i juli. Det brukar vara stor uppslutning till detta arrangemang. Pga covid-19 ställdes aktiviteten tyvärr in 2020. Om det skulle bli vinter med is och snö finns spår för skridskoåkare och skidåkare på sjön. De som promenerar på sjön går självklart inte i spåren!

Väderläge

Nederbörden varierar mellan åren. De senaste fyra åren har denna mängd nederbörd fallit i Bjurerud:

2017 2018 2019 2020
747 mm 567 mm 943 mm 618 mm
tom 18 dec

2018 var det en torr och mycket varm sommar. Vattenståndet blev lågt inte bara i Samstorptjärn, utan i många av landets sjöar. Flera större gäddor flöt upp i Samstorptjärn vilket vi misstänker berodde på tillfällig syrebrist. Förra vintern blev det ingen riktig is i Samstorptjärn. Isen var bara delvis gångbar under ett halvt dygn i december. I övrigt frös den till och gick upp samma dag vid 12 tillfällen under den så kallade vintern. Samma sak har rapporterats i Gapern. Vad vi känner till har ingen upplevt något liknande tidigare i våra trakter.

Referenser:

Text av: Ingvar Ahlstrand, Bäverkärns fiskevårdsområdesförening

Kontaktuppgifter

Samstorptjärns läge, liksom kontaktuppgifter till Bäverkärns fiskevårdsområdesförening finner ni på www.fiskekartan.se

 

Samstorptjärn

Risvasar anlagda av Fiskeakademin i Forshaga på Samstorptjärnunder vintern 2021 som en del av utbildningen i fiskevård. Foto: Ingvar Ahlstrand

Två tjärn som ligger så nära varandra, men mellan Samtorptjärn och Sjöstadstjärnet finns en vattendelare. Samtorpstjärn rinner mot Alstersälven och Sjöstadstjärnet faktiskt via Blysjön ut i Klarälven.

Google karta