Nederbörd i Bjurerud vid Samstorpstjärn

Väder berör oss alla!

I vattenrådet följer vi väder och vattenläget i området från flera olika håll. Dels bor vi i olika delar av området och kan på våra möten får en bild av läget i vattenområdets sjöar och vattendrag. Vi får också en lokal uppdatering av nederbörden tack vara Ingvar, som sedan 1982 har mätt regnmängder vid Samstorpstjärn, väster om Gapern. Här är hans rapport från senaste månaderna och senaste åren:

Senaste månaderna:

  • September 41 mm
  • Oktober 61 mm
  • November 33 mm
  • December 54 mm

Senaste åren:

2018: 567 mm

2019: 943 mm

2020: 638 mm

2021: 637 mm

2022: 526 mm

Observera skillnaden mellan år 2018 och 2019, med nära dubbelt så mycket nederbörd under 2019 jämfört med 2018. Året 2018 var ovanligt torrt i stora delar av Sverige, även i Alstersälvens vattenområde. 2019 kom det väldigt mycket regn i slutet på året. Karlstad har ett snitt på runt 650 mm per år.

Nederbördsmätare

Regnmätaren, med Samstorpstjärn i bakgrunden.

Nederbördsmätare

Tack för du delar Ingvar!