Välkomna till årsmöte!

Alstersälvens vattenråds årsmöte torsdagen den 27 maj, kl. 10-12

Utifrån rådande omständigheter anpassar vi även detta årsmöte till ett digitalt möte, men covid-pandemi till trots har vi mycket pågång från vattenrådet och det får ni en inblick i under årsmötet!

Anmälan:
Alla med intresse för vattnet i området är välkomna att delta på årsmötet. För att delta vill vi helst att du anmäler dig senast den 25 maj till sofia.hallerback@karlstad.se. I din anmälan, skriv för- och efternamn och om du eventuellt är representant från en annan organisation eller verksamhet. Därefter kommer en teams-länk skickas ut och du har möjlighet att delta på mötet digitalt.

Medlemskap:
För medlemskap i vattenrådet 2021 ber vi dig att fylla i följande enkät: Länk till enkät för medlemskap 2021 

Handlingar till årsmötet:
Inbjudan årsmöte Alstersälvens vattenråd 2021

Dagordning årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Aktivitetsplan o budget 2021

Förstaplats Alstersälvens vattenråds fototävling 2020 ungdomsklassen. Det är sjön Alstern som är fotad 19/8 2020 i soluppgången. Foto: Saga Dahlstedt.

Ny publikation om Norums bruk

Sent på kvällen den 30 juli1746 rider Carl Linneaus, sedermera Carl von Linné och hans sekreterare Erik Gustav Lidbeck inpå Norumsgård. Illustration: Tore Andersson

Alstersälvens vattenråds styrelseledamot Kerstin Gevert har tagit fram en publikation om Norums bruk och herrgård. Publikationen innehåller illustrationer av Tore Andersson.

Du kan ladda ner och läsa den här

Arbete vid Stångjärnshammaren. Illustration: Tore Andersson

Tillägg 2021-06-28:
Mark- och Miljööverdomstolen har 2021-06-07 meddelat att domstolen inte ger prövningstillstånd som Älvräddarna önskat. Domstolens beslut kan inte överklagas. Det pågår därför inte lägre ett ärende om dammens tillstånd. Dammen vid Norum ingår, likt flertalet dammar i Alstersälvens system, i Nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraft. Alstersälvens vattensystem prövas enligt den nationella planen 2030.