Resultat av mätningarna 2020 i Alstern

Sjön Alstern – resultat av mätningar 2020! Alstersälvens vattenråd driver i samarbete med Karlstads kommun och Alsterns fiskevårdsområdesförening det LOVA-finansierade projektet Alstern fri från övergödning. Brian Huser, Sjörestaurering Sverige AB presenterade 9 mars resultaten från 2020 års mätningar, se pdf av presentationen här: Alster fri från övergödning – Presentation mars 2021 Vad fick vi för resultat … Fortsätt läsa Resultat av mätningarna 2020 i Alstern