Sent på kvällen den 30 juli1746 rider Carl Linneaus, sedermera Carl von Linné och hans sekreterare Erik Gustav Lidbeck inpå Norumsgård. Illustration: Tore Andersson

Alstersälvens vattenråds styrelseledamot Kerstin Gevert har tagit fram en publikation om Norums bruk och herrgård. Publikationen innehåller illustrationer av Tore Andersson.

Du kan ladda ner och läsa den här

Arbete vid Stångjärnshammaren. Illustration: Tore Andersson

Tillägg 2021-06-28:
Mark- och Miljööverdomstolen har 2021-06-07 meddelat att domstolen inte ger prövningstillstånd som Älvräddarna önskat. Domstolens beslut kan inte överklagas. Det pågår därför inte lägre ett ärende om dammens tillstånd. Dammen vid Norum ingår, likt flertalet dammar i Alstersälvens system, i Nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraft. Alstersälvens vattensystem prövas enligt den nationella planen 2030.