Ta gärna med släkt och vänner och upptäck en ny sida av vattendragen från Horssjön, Böckelnsjöarna och Mangen i norr, hela vägen ner till utloppet i Vänern vid Alsters Herrgård.

Premiär på Naturum Värmland i Mariebergsskogen, Karlstad

Måndag 18 oktober kl 13.00, därefter rullas kortfilmen på Naturum till och med söndag 23 oktober

Samma vecka kan du på Naturum Värmland också se vår fotoutställning, testa vattenexperiment för barn och lyssna till spännande föredrag. Mer av programmet på Naturum kan du hitta här på karlstad.se/globalakarlstad

Molkomspremiär i Molkoms Folkhögskolas Filmsal

Måndag 25 oktober kl 18.00, 18.20 och kl. 18.40

För att få gott om plats i filmsalen visar vi filmen vid tre tillfällen.

Filmen är cirka 7 min lång och producerad av Helifilm. Projektet och manus har skapats av Alstersälvens vattenråd i samarbete med Karlstads kommun och Helifilm. Projektet har medfinansierats av Havs- och Vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Extra tack till alla statister och markägare som deltagit!

bild från filmen