Det glimmande vattnets resa
– en film om Alstersälvens vattenområde

Följ med på det glimmande vattnets resa – en film om Alstersälvens vattenområde. Filmen finns nu att se här Det glimmande vattnets resa – YouTube

Filmen är producerad av Alstersälvens vattenråd, i samarbete med Karlstads kommun och Helifilm. Projektet har medfinansierats av Havs- och Vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.