Tid: 26 maj kl. 14.00 – 15.00
Plats: Telefonmöte (Återkommer med mer information till dem som anmäler sig till mötet)
Tyvärr kan vi inte bjuda in till ett fysiskt möte i år på grund av rådande coronapandemi och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vi hälsar därför välkomna till ett telefonmöte och hoppas kunna bjuda in till en fysisk träff vid senare tillfälle.
Anmälan:  Anmäl dig senast den 22 maj till sofia.hallerback@karlstad.se. Skriv för- och efternamn och om du eventuellt är representant från en annan organisation eller verksamhet.
Handlingar till årsmötet: 1 Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 2019 3 Bokslutssammandrag 2019 4 Resultatrapport 2019 5 Aktivitetsplan och budget 2020 6 Revisionsberättelse (Skickar ut närmare mötet till anmälda)
Den nyvalda styrelsen håller ett konstituerande styrelsemöte efter årsmötet.
Frågor eller fundering?  Hör av dig till Sofia Hallerbäck på 054-540 46 79 eller e-post enligt ovan.
Du kan ladda ner en inbjudan till årsmötet här