Stora och Lilla Böckeln

Stora och Lilla Böckeln är två sjöar som i stora drag liknar varandra med varierande djup, mycket struktur, lite vegetation och humusfärgat vatten med en brunare ton. Sjöarna är omgivna av steniga stränder, myrmark, skogar och nästan ingen bebyggelse. Omgivningen skapar en naturnära känsla som är svår att uppleva på andra håll. Badmöjligheter är något begränsade, men med försiktighet längs stenstränderna kan sjöarna erbjuda svalkande dopp. Det finns låg tillgänglighet för båtläggning eller parkering i området. Sjöarna ingår i Mångens-Böckelsjöns FVOF och utnyttjas för fritidsfiske i viss omfattning. Fiskbestånden i sjöarna utgörs av främst abborre, gädda, ål och vitfisk. 

Fiskekort och mer information på området kan finnas på följande länk: https://www.ifiske.se/fiske-mangen-stora-bockeln-och-lilla-bockeln.htm

Lilla Böckeln

Djup:                                   25 meter
Yta:                                     0,83 km2
Höjd över havet:                 162,3 meter

Lilla Böcklen

Lilla Böckeln i närheten av dammen, vid högre nivåer i sjön. Foto: Nils Cider

Stora Böckeln

Djup:                                   11 meter
Yta:                                     1,16 km2
Höjd över havet:                 157,8 meter

Stora Böckeln

Stora Böckeln i närheten av dammen, 2019. Foto: Sofia Hallerbäck