Molkomsjön

sikdjup i alstern

Låt allt ljus och alla färger från den klara himlen rengöra ditt tänkande. Foto: Malin Mossberg Augusti 2020

Sjön som ligger direkt söder om Molkoms samhälle är en omväxlande sjö med tätbebyggelse i norr, fritidsbebyggelse i väster, öppet landskap i sydost och tät skog i öster. De öppna markerna i anslutning till sjön är väldigt viktiga för en varierad landskapsbild runt sjön. I Norumsälven finns en damm som reglerar sjöytan med amplituden 0,8 meter.

Nära Molkoms samhälle ligger en kommunal badplats där också simskola bedrivs. En lång kanotled börjar i Molkomssjön och möjliggör vid rätt vattenstånd paddling ända ner till Vänern. Sjösättningsmöjligheter för kanoter och andra fritidsbåtar finns vid sjöns norra strand. Ett fiskevårdsområde finns för sjön och här fiskas gös, abborre, gädda, lake, ruda, vitfisk och ål. Molkomsjöns fiskevårdsområdesförening har mycket information om sjön på deras hemsida – följ denna länk.

Sjön är recipient för Molkoms kommunala avloppsreningsverk.

STORLEK

Vattenyta: 5,1 km2

Maxdjup: 12 m

Höjd över havet: 65,4 m

Referens:
Text från Karlstads kommuns vattenplan 2003

Google karta