Mången

En sjö för det aktiva friluftslivet. Vattnet är klart till skillnad från andra sjöar i området, beroende på att den till stor del är grundvattenmatad. Omgivningen utgörs främst av skog och myrmark och bebyggelsen är mycket sparsam, vilket ger den något av norrlandskaraktär. Strändernas vegetation är varierande och tillgängligheten är god. Sandstränderna i söder och öster skapar fina badmöjligheter och där ligger också en kommunal badplats där simskola bedrivs samt en camping. Sjön ingår i ett fiskevårdsområde och utnyttjas för fritidsfiske i viss omfattning. Landskapsbilden runt hela sjön är värdefull.

Vid sjöns utlopp finns en regleringsdamm för kraftverk längre ned i systemet som reglerar sjöns yta med amplituden 4,2 meter.

STORLEK

Vattenyta: 2,8 km2

Maxdjup: 27 m

Höjd över havet: 116 m

 

sikdjup i alstern

Sonsonen fiskar. Foto: Bengt Bjurbäck Juli 2020

Google karta

pH-värde i Mången